Herroepingsrecht

Herroepingstoelichting en modelformulier voor consumenten
Het herroepingsrecht heeft geen toepassing op telefonische en/of internetovereenkomsten voor de levering van goederen, die niet voorheen zijn geproduceerd en waarvan de productie een individuele keuzemogelijkheid is of bestemming door de gebruiker doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoefte van de gebruiker afgestemd zijn.

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaven van reden deze overeenkomst te ontbinden.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de de dag, op welke U of een door U aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder/transporteur is, die als laatste de goederen in ontvangst heeft genomen,resp. had genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet U ons,
Gistron BV
Industrieweg 6b
6915SG Lobith
Email: info@gistron.com
Telefoon: 0316-584100

middels een duidelijke verklaring ( b.v. een met de post verzonden brief, of e-mail ) over uw besluit, om de overeenkomst te herroepen, te informeren.
Voor het behoud van het herroepingsrecht is het voldoende, dat U de mededeling over hét toepassen van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurd.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer U deze overeenkomst herroept, hebben wij U alle betalingen, die wij van U gekregen hebben, inclusief de verzendkosten ( uitgezonderd de bijkomende kosten,die het gevolg zijn van een andere verzendingswijze als die door ons ( basis standaardlevering ) was voorgeschreven , onmiddelijk en binnen veertien dagen wordt terugbetaald, waarop de aanvraag van uw herroeping bij ons is binnegekomen.
Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingwijze die gekozen is bij de oorspronkelijke transactie , of hetzij er , in overleg met U , voor een andere wijze is gekozen, in geen geval wordt er vanwege deze terugbetaling een vergoeding terugbetaald.

Indien de goederen op grond van hoedanigheid normaal met de post teruggestuurd kan worden, geldt het volgende:
WE kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour ontvangen hebben, of dat u het bewijs van de retourzending aan ons overlegt heeft waarop U kunt aantonen dat U de goederen heeft teruggestuurd,in ieder geval, welke het eerst bij ons aangeboden wordt. U heeft de goederen onmiddelijk, na de melding dat de goederen retour komen, binnen veertien dagen naar ons teruggestuurd of aan ons teruggegeven. De termijn is gewaarborgt, indien U de goederen binnen veertien dagen aan ons verstuurd.U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.